Achizitie servicii de consultanta juridica Media Gold

Achizitie prin procedura de prospectare a pietei in vederea atribuirii contractului de furnizare servicii de consultanta juridica (activitate de asigurare a suportului legal) (CPV 79111000-5), conform instructiunilor AM POSDRU si specificatiilor tehnice din documentatia de atribuire.

Sediul de la care se poate solicita documentatia de atribuire: Bucuresti, str. Amiral Horia Macelariu nr. 55, bl.A, et.6, ap.6B, sector 1, cod postal 013934, tel/fax.: +40 311 033 061, e-mail: amalia.badescu@mediainstitute.ro, persoana de contact: manager de proiect Amalia Badescu.

Termenul limita de primire a ofertelor: Marti, 17.05.2011, ora 15:00. Adresa la care se transmit ofertele: Bucuresti, str. Amiral Horia Macelariu nr. 55, bl.A, et.6, ap.6B, sector 1, cod postal 013934.

Data, ora si locul deschiderii ofertelor: Marti, 17.05.2011, ora 16:00, la sediul S.C. MEDIA GOLD S.R.L. din Bucuresti, str. Amiral Horia Macelariu nr. 55, bl.A, et.6, ap.6B, sector 1, cod postal 013934.

Modalitatile de finantare si de plata: Proiect "Antreprenoriat si inovatie in mass media", contract POSDRU/92/3.1/S/48452 finantat prin Fondul Social European, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara 3 „Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor", Domeniul major de intervenţie 3.1 "Promovarea culturii antreprenoriale".

Criteriul de atribuire a contractului - Pretul cel mai scazut. Documentatia poate fi descarcata gratuit si in format editabil.

 

ACHIZITIE INCHEIATA