Achizitie servicii de publicitate Media Gold

Achizitie prin procedura competitiva in vederea atribuirii contractului de furnizare servicii de campanie de publicitate (CPV 79341400-0; servicii de promovare CPV 79342200-5), conform instructiunilor AM POSDRU si specificatiilor tehnice din documentatia de atribuire.

Modalitatile de finantare si de plata: Proiect "Antreprenoriat si inovatie in mass media", contract POSDRU/92/3.1/S/48452 finantat prin Fondul Social European, Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara 3 „Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor", Domeniul major de intervenţie 3.1 "Promovarea culturii antreprenoriale".

 

ACHIZITIE INCHEIATA