Confidentialitate

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, SC MEDIA GOLD SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana.

Scopul colectării datelor este implementarea proiectului finantat in cadrul Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Axa Prioritara 3 "Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si intreprinderilor", Domeniul Major de Interventie 3.1 "Promovarea culturii antreprenoriale", proiect POSDRU/92/3.1/S/48452.

Prelucrarea datelor notificata de catre MEDIA GOLD a fost inscrisa in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub numarul 20374.

Nu sunteti obligat sa furnizati datele, acestea fiind necesare pentru participarea dvs la cursurile si evenimentele desfasurate in cadrul proiectului ANTREPRENORIAT SI INOVATIE IN MASS MEDIA, finantat in cadrul Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Axa Prioritara 3 "Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si intreprinderilor", Domeniul Major de Interventie 3.1 "Promovarea culturii antreprenoriale". Refuzul dvs. determina neimplicarea dvs. in proiectul mai sus mentionat. Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: AMPOSDRU SI OIRPOSDRU.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care aă privesc si sa solicitati stergerea datelor*.

Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, transmisa prin e-mail la office@gate.com.ro. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei.

Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.


_______________________________________________________________
Observatie:
*orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc.
*orice persoana are, de asemenea, dreptul de a se opune, in mod gratuit si fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.